"Financial Times": mamy dziś nadmiar problemów. OECD potrzebuje silnego przywódcy

Dom - Ze swiata - "Financial Times": mamy dziś nadmiar problemów. OECD potrzebuje silnego przywódcy

29.07.2019-370 widoki -Ze swiata

Financial Times: OECD potrzebuje silnego przywódcy  Ze świata

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) potrzebuje silnego przywódcy oraz poszerzenia bazy członkowskiej i misji, jeśli posiada w pełni wykorzystać drzemiący w niej potencjał i być wpływowym graczem po polityce - pisze "Financial Times" w piątek.

Zadania OECD są różne - oprócz gromadzenia danych, pracy badawczej i przygotowania prognoz gospodarczych, służy również jako forum wykuwania reguł polityki.

Potencjał po danych

OECD: Polska musi ułatwić aktywność zawodową kobiet i starszych

Częściowo OECD swej pracy, zwłaszcza w analizach makroekonomicznych i prognozach, dubluje się z pozostałymi instytucjami, np. Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Prawdziwy potencjał badawczy OECD drzemie jednak po gromadzeniu i analizowaniu danych empirycznych mikroekonomicznych w licznych dziedzinach, m. in. systemów kurateli zdrowotnej, pomocy rozwojowej i instytucji rynku pracy.

Dane te mogą znacząco przyczynić się do lepszej debaty publicznej - pisze "FT" w komentarzu redakcyjnym, dorzucając: "Na przykład w kwestii ustalania warunków pakietu pomocowego (dla zadłużonych krajów) OECD nie zastąpi MFW, jednak może odegrać ważną funkcję jako źródło drugiej doświadczeń w sprawie reform strukturalnych wymaganych od państw jak na przykład Grecja". Dane gromadzone jak i również opracowywane przez OECD mogą też przyczynić się do poprawy jakości udzielanej obsługi rozwojowej.

Niezależną pozycję OECD wypracowała sobie w charakterze "forum dyskusyjne dla ministrów (państw członkowskich) w dziedzinach polityki obarczonych tzw. dylematami działania zbiorowego", gdzie romantyczne działanie byłoby korzystne gwoli wszystkich uczestników, ale jednostronne działanie jednego z tych propozycji stawiałoby go w niepożądanej sytuacji. Przykładem są tu międzynarodowe inicjatywy w batalii z korupcją, koordynacja stawek podatkowych i ustalanie reguł dla cen transferowych.

Kto sprosta problemom?

Jednak aby tego typu wspólne inicjatywy miały odpowiednią podstawę, OECD musi rozszerzyć grono państw członkowskich. "W ostatnich czasie organizacja przyjęła kraje z grupy bardziej zamożnych państw rozwijających się - Meksyk, Turcję, Chile, ale musi dalej powiększyć wysiłki; międzynarodowa konwencja po sprawie walki z korupcją bez udziału Chin lub Indii nie będzie całościowym rozwiązaniem".

"Mamy dzisiaj nadmiar problemów, które żądają zbiorowego działania, i deficyt międzynarodowych instytucji gotowych i potrafiących im sprostać - pisze "Financial Times". a mianowicie OECD wiele brakuje do odwiedzenia ideału, ale dzięki zgromadzonej wiedzy i pełnionej roli jest dobrze przygotowana do odwiedzenia rozwiązania niektórych z tych zadań", do tego aczkolwiek potrzebuje "silnego przywódcy jak i również zróżnicowanej bazy członkowskiej"

Związane z