Alma brzytwy się chwyta. To ostatnia deska ratunku

Dom - Z kraju - Alma brzytwy się chwyta. To ostatnia deska ratunku

18.06.2019-60 widoki -Z kraju

Alma rozpoczyna postępowanie sanacyjne

Znana sieć delikatesów Alma boryka się z coraz większymi kłopotami. W opublikowanym w czwartek komunikacie spółka informuje o podjęciu działań naprawczych. Posiada to ochronić sieć poprzednio upadłością i problemami z dłużnikami. Jednocześnie spółka potrzebuje naprawić swoją sytuację finansową.

Ogromne zmartwienia polskiej sieci delikatesów. Brak towaru, inwestorzy uciekają

"Zarząd Alma Market S. Natomiast. informuje, że w dniach 5 września 2016 r. podjął decyzję o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, przy rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej: Prawo restrukturyzacyjne). Powyższa postanowienie podyktowana została potrzebą opieki praw i interesów Korporacji oraz akcjonariuszy. Spółka podjęła decyzję o konieczności podjęcia istotnych działań restrukturyzacyjnych, dążących do poprawy sytuacji finansowej Spółki i uniknięcia oferty upadłości Spółki" - odczytujemy w komunikacie.

Postępowanie sanacyjne, uruchomione przez Almę, odrzucić oznacza upadłości. Działania, które zostają podjęte po dostarczeniu wniosku do sądu restrukturyzacyjnego, mają na celu poprawić kondycję finansową przedsiębiorstwa. Jednocześnie spółka jest chroniona poprzednio wierzycielami, którym firma winna jest długi.

Mniejsze zyski

Na początku sierpnia Alma przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze. Były one bardzo mocno rozczarowujące dla inwestorów. Spółka wygenerowała 719 mln zł profitów wobec 790 mln zł rok wcześniej, ok. jedenastu mln zł straty operacyjnej z działalności kontynuowanej (10, 6 mln zł opłaty rok wcześniej) oraz 12, 5 mln zł szkody netto jednostki dominującej, względem 19, 2 mln złotych straty przed rokiem.

Dodano, że po początkowych sześciu miesiącach firma zauważała skracanie terminów udzielanych do tego momentu kredytów kupieckich.

Notowania Biedronki w górę, Alma mocno straciła. Odpowiedź na podatek handlowy

Na brakujący towar od dłuższego czasu skarżą się również klienci. W wielu sklepikach półki regularnie pustoszeją.

"Przepraszamy bardzo za każde powstałe niedogodności i prosimy o wyrozumiałość. Jesteśmy w trakcie optymalizacji działania grono sklepów. Staramy się uporządkować je do bieżących warunków na rynku. To wymaga niestety czasu" - głosił komunikat.

W półrocznym raporcie spółka zadeklarowała, że stanie się zamykać nierentowne sklepy bądź nie przedłużać umów najmu dla sklepów, w jakich realizowana rentowność jest nazbyt niska.

Video (Podatek od supermarketów): 1501387

Związane z