dłużników

firmy nie spłacają zobowiązań

Firmy nie spłacają zobowiązań

392

30.07.2019

Na 437 tys. działających w Polsce spółek prawa handlowego zarejestrowanych w KRAJOWY REJESTR SĄDOWNICZY problemy finansowe ma więcej niż 55 tys. - wypływa z analizy przeprowadzonej poprzez BIG InfoMonitor. Łączne przeterminowane zobowiązania…...

Niedawny