Pisanie listu o trudnościach z pożyczką hipoteczną [z próbką]

17.02.2021

List w sprawie trudności z kredytem hipotecznym jest formalnym sposobem wnioskowania o zmianę kredytu hipotecznego. Ten list jest miejscem, w którym pożyczkobiorca może osobiście wyrazić swoje problemy finansowe, aby mieć najlepszą szansę na powstrzymanie egzekucji lub uzyskanie lepszych warunków niespłaconej pożyczki.

Banki i inni pożyczkodawcy nie chcą znać historii życia pożyczkobiorcy, ale chcą wiedzieć, że ma on uzasadniony powód, by zwrócić się o pomoc.

  1. Jak napisać list o trudnościach związanych z modyfikacją pożyczki

Dwa główne powody

Dwa główne powody, dla których kredytobiorca potrzebuje modyfikacji kredytu hipotecznego, to utrata pracy i problemy zdrowotne. Jednak innymi przyczynami mogą być rozwód, śmierć współmałżonka, noworodek, obowiązek wojskowy i przeprowadzka.

Inne możliwości to upadły biznes lub biznes, który cierpi z powodu spowolnienia gospodarczego. Pożyczkobiorcy muszą pamiętać, że pożyczkodawcy zwykle pomogą tylko wtedy, gdy coś dla nich będzie dla nich.

Większość pożyczkodawców nie jest zainteresowana posiadaniem i utrzymywaniem nieruchomości lub odzyskiwaniem praktycznie bezwartościowego samochodu, dlatego szukają sposobów na uniknięcie pozwu o wykluczenie.

Kredytobiorca powinien jasno wyjaśnić, że ze względu na swoją sytuację finansową potrzebuje pomocy i nie stara się unikać spłaty zadłużenia.

List w sprawie trudności kredytu hipotecznego powinien mieć pozytywny ton, który sprawi wrażenie, że dana osoba jest solidnym kredytobiorcą, który chce spłacić swoje długi i postąpić właściwie. To nie jest miejsce, w którym można narzekać na procy i strzały życia.

Podaj przyczynę trudności

Powód trudności powinien zostać określony rzeczowo. Kredytobiorca powinien jasno określić sposoby, w jakie planuje poprawić swoją sytuację finansową.

Być może będą musieli udowodnić, że szukają pracy lub przedstawić dokumentację medyczną, która wskazuje, że będą w stanie pracować w określonym czasie.

List dotyczący trudności w spłacie kredytu hipotecznego może być najważniejszym czynnikiem decydującym o tym, czy pożyczkodawca zmodyfikuje kredyt.

Pożyczkodawca będzie chciał uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

Dlaczego pożyczkobiorca zalegał z płatnościami Kiedy pożyczkobiorca zalegał z płatnościami w określonych terminach Czy trudności finansowe ulegną poprawie oraz kiedy i w jaki sposób? Jakich modyfikacji chce pożyczkobiorca? Ile może kredytobiorca zapłacić na pożyczka Jeśli trudności finansowe wynikają z hazardu lub alkoholu, należy ubiegać się o leczenie

Jeżeli list w sprawie trudności jest napisany przez konsultanta ds. Modyfikacji kredytu, takiego jak adwokat, pośrednik hipoteczny lub pośrednik w handlu nieruchomościami, powinien on być napisany w imieniu pożyczkobiorcy w pierwszej osobie, a pożyczkobiorca powinien podpisać list.

Osobiste listy z większym prawdopodobieństwem będą postrzegane jako autentyczne i nie pochodzą z szablonu.

Jest kilka rzeczy, których nie powinno się uwzględniać w liście dotyczącym problemów z kredytem hipotecznym. Po pierwsze, list nie powinien zawierać długiej i szczegółowej narracji o trudnościach.

List powinien jasno przedstawiać fakty dotyczące trudności i nie przesadzać. List powinien być szczery i nie winić nikogo za trudności.

Poniżej znajduje się przykładowy list dotyczący trudności związanych z kredytem hipotecznym. Ponieważ jest to dokument formalny i stanie się częścią stałych akt pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy, powinien być napisany w formalnym stylu biznesowym i przesłany listem poleconym.

List powinien być zwięzły i nie zawierać więcej niż jednej strony. Pożyczkobiorca powinien zachować kopię pisma oraz pokwitowanie potwierdzające, że pożyczkodawca je otrzymał.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy