Kroki prowadzące do utworzenia funduszu powierniczego

17.02.2021
Category: Jaki Sposób

Utworzenie funduszu powierniczego nie jest tak trudne, jak myślisz

 • Dzielić
 • KołekE-mailWiele osób słyszało o funduszach powierniczych, ale nie rozumie procesu tworzenia takiego funduszu lub myśli, że jest to nieznośnie skomplikowane. Ten przegląd daje wyobrażenie o szerokim procesie tworzenia funduszu powierniczego i rodzaju potrzebnych informacji.

  Zbierz kluczowe szczegóły

  Zastanów się, dlaczego chcesz utworzyć nowe porozumienie prawne, aby ograniczyć określoną grupę majątku lub aktywów. Przyniesie ci korzyść, jeśli z góry jasno i konkretnie powiesz, co chcesz osiągnąć.

  Zanim założysz trust, odpowiedz sobie na następujące pytania: 

 • Kto będzie dawcą (osoba przekazująca majątek trustowi)?
 • Jakie aktywa zostaną umieszczone w funduszu powierniczym? Czy obejmie gotówkę, akcje, obligacje, fundusze wspólnego inwestowania, nieruchomości lub inną własność?Kim są beneficjenci (osoby korzystające z trustu)?Kto będzie służył jako powiernik lub osoba, która będzie nadzorować trust i zarządzać jego aktywami?W jaki sposób będą zarządzane, inwestowane lub traktowane aktywa, w tym rodzaje, poziom i terminy wypłat?Jak długo będzie trwać trust, zanim wygaśnie i na jakich warunkach przestanie działać?Czy zaufania można odwołać – można go zmienić – lub nieodwołalnie – nie można zmienić? Wcześniejsze Znajdź renomowanego prawnika

  Następnym krokiem w tworzeniu trustu jest udanie się do doświadczonego i renomowanego prawnika zajmującego się planowaniem majątku w stanie, w którym chcesz, aby fundusz powierniczy miał siedzibę. Ten doradca prawny jest ważną decyzją, ponieważ przepisy stanowe użyte do utworzenia trustu będą miały głęboki wpływ na sposób, w jaki sądy będą go nadzorować. Wcześniejsze 

  Chociaż prawo trustów różni się w poszczególnych stanach, na przestrzeni lat uległo pewnej standaryzacji. Niemniej jednak upewnij się, że od samego początku wybierasz mądrze, rozmawiając o tym z wykwalifikowanymi doradcami.

  Poproś swojego prawnika o sporządzenie deklaracji zaufania lub instrumentu pełnego zaufania. Instrument powierniczy to dokument prawny ustanawiający rodzinny fundusz powierniczy, który kodyfikuje wszystkie kwestie omówione w poprzednim kroku. Wcześniejsze 

  Może być krótki i prosty lub długi i złożony w zależności od wielkości trustu, liczby beneficjentów i celu, który próbuje osiągnąć.

  Kiedy wszystko zostanie napisane zgodnie z Twoimi upodobaniami, podpisz dokumenty, aby stworzyć zaufanie. Niektóre formularze będą zawierać deklarację zaufania i dokumenty umożliwiające wdrożenie instrumentu zaufania. Następnie przejdź do następnego kroku.

  Zarejestruj Trust w IRS

  Zazwyczaj podmiot będący funduszem powierniczym będzie musiał zażądać numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP). Tak jak firma potrzebuje numeru identyfikacyjnego pracodawcy (EIN), trust potrzebuje numeru EIN. Jest to potrzebne, jeśli istnieje dochód, który będzie wymagał od trustu złożenia własnych – samodzielnych – deklaracji podatkowych. Konieczne jest także otwieranie rachunków finansowych w bankach, domach maklerskich, a także innych instytucjach oraz szereg innych czynności niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności. Wcześniejsze 

  Aby otrzymać numer EIN zaufania, możesz ukończyć proces online na stronie IRS lub pobrać formularz IRS SS-4, wypełnić go i przesłać pocztą. Wcześniejsze 

  Przeniesienie aktywów

  Następnym krokiem w tworzeniu funduszu powierniczego jest zmiana nazwy nieruchomości, którą chcesz do niego przenieść. Zmiana nazwy może zostać przeprowadzona jako „[Nazwa powiernika] jako powiernik [nazwa rodzinnego funduszu powierniczego] w dniu [data].

  Na przykład wyobraź sobie, że masz 10 000 akcji Exxon Mobil o wartości 830 000 USD, które chcesz powierzyć swoim dzieciom. Możesz założyć fundusz rodzinny i nazwać go „The John Smith Energy Trust. Następnie decydujesz się nazwać swoją siostrę, Adę Smith, powiernikiem.

  Aby przenieść swoje akcje Exxon do funduszu powierniczego, należy pobrać certyfikaty akcji z magazynu (lub przejść do trybu online, ponieważ fizyczne certyfikaty giełdowe są obecnie rzadkością). Zarejestrowałbyś je ponownie u agenta transferowego, zmieniając tytuł własności wymieniony w rejestrach rejestracji firmy Exxon Mobil z twojego nazwiska na: „Ada Smith jako powiernik dla The John Smith Energy Trust, 30 lipca 2019 r. Lub coś podobnego. Wcześniejsze 

  Jeśli zamierzasz przenieść nieruchomość do trustu, odwiedź hrabstwo rejestrujące akty prawne i podpisz się w ten sam sposób: „Ada Smith as Trustee for The John Smith Energy Trust, 30 lipca 2019. Wcześniejsze 

  Jeśli fundusz powierniczy ma być zasilany gotówką, musisz otworzyć rachunek bankowy lub maklerski, na który planujesz dokonać wpłaty. Załóżmy na przykład, że poszedłeś do Charlesa Schwaba, popularnego maklera dyskontowego. Gdy to zrobisz, konto powiernicze zachowuje się – pod każdym względem i dla wszystkich celów – tak, jakby było kontem maklerskim w tym sensie, że można kupować i sprzedawać aktywa zgodnie z określonymi zasadami. Wcześniejsze 

  Zaufaj dokumentacji administracyjnej i księgowej

  Wreszcie, ostatnim krokiem w tworzeniu zaufania jest administrowanie nim zgodnie z wytycznymi prawnymi trustu, prowadząc szczegółowe zapisy, w tym zapisy księgowe, więc jeśli kiedykolwiek pojawi się sprawa sądowa lub rozbieżność, dokumenty są w porządku. W pewnym momencie swojego życia lub w chwili śmierci będziesz musiał przekazać te obowiązki komuś innemu.

  Chociaż można podzielić zadania na określone funkcje i zlecić je różnym osobom lub instytucjom, wiele firm świadczących usługi finansowe oferuje kompleksowe pakiety opłat, łącząc usługi powiernicze z administracją, księgowością i zarządzaniem inwestycjami.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy