Jednolity wniosek o kredyt mieszkaniowy 101

Jednolity wniosek o kredyt mieszkaniowy 101
16.10.2020

Jednolity wniosek o pożyczkę mieszkaniową, znany również jako formularz Fannie Mae 1003 lub po prostu formularz 1003, to standardowy formularz zawierający wszystkie informacje niezbędne pożyczkodawcy do ustalenia profilu ryzyka pożyczkobiorcy. Wszystkie wnioski o kredyty hipoteczne na cele mieszkaniowe są przetwarzane za pomocą tej aplikacji, niezależnie od tego, czy są to pożyczki na zakup domu, refinansowanie czy budowę domu mieszkalnego.

Kontynuuj czytanie poniżej

Wypełnisz ten formularz przy pomocy urzędnika ds. Pożyczek w instytucji finansowej. Jeśli jest współkredytobiorca, jego informacje będą musiały zostać przesłane na oddzielnym formularzu 1003, chyba że obie strony podpiszą ten sam formularz wniosku o wspólny kredyt. W formularzu jest miejsce na informacje o współkredytobiorcy w przypadku wspólnego kredytu.

Formularz składa się z dziesięciu sekcji z następującymi nagłówkami.

1. Rodzaj kredytu hipotecznego i warunki kredytu – pożyczkodawca wypełnia tę sekcję, podając szczegóły kredytu, w tym rodzaj (FHA / VA, konwencjonalny itp.) Oraz warunki, takie jak kwota, oprocentowanie, okres i harmonogram spłat (stałe, ARM lub inne).

2. Informacje o nieruchomości i cel pożyczki – podstawowe informacje o nieruchomości, takie jak adres i opis prawny. Jeśli refinansujesz swój obecny dom, to proste. Jeśli jeszcze nie wybrałeś domu, ta część powinna brzmieć „Do ustalenia”. Musisz wskazać, kto będzie posiadał tytuł, czy miejsce zamieszkania ma być głównym, drugorzędnym lub inwestycyjnym domem oraz źródło wpłaty zaliczkowej.

Dodatkowe wiersze są wymagane w przypadku kredytów refinansowych i na budowę, które obejmują pierwotny koszt, istniejące zastawy i wartość działki / planowane ulepszenia kredytów budowlanych, a także cel i opis wszelkich ulepszeń dotyczących kredytów refinansowych.

3. Informacje o pożyczkobiorcy – Twoje podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego i stan cywilny.

4. Informacje dotyczące zatrudnienia – wymagane są dwa lata historii zatrudnienia w tle. Jeśli nie masz pewności co do dokładnych dat zatrudnienia lub wynagrodzenia w tym czasie, zbierz i zweryfikuj wszystkie informacje przed złożeniem wniosku o pożyczkę.

5. Miesięczny dochód i łączne wydatki mieszkaniowe – należy wymienić wszystkie źródła dochodu, a także koszty mieszkania w Twojej obecnej sytuacji i sytuacji proponowanej w przypadku zakupu domu. Celem jest sprawdzenie, ile dochodów pozostało po wydatkach na mieszkanie. Osoby pracujące na własny rachunek mogą potrzebować dodatkowych informacji.

Będziesz musiał wypełnić formularz IRS 4506-T, który umożliwi pożyczkodawcy dostęp do Twoich zeznań podatkowych w celu weryfikacji.

6. Aktywa i pasywa – to podstawa formularza, a jego prawidłowe wypełnienie zajmie trochę czasu. Wszystkie aktywa obejmują rachunki czekowe i oszczędnościowe, akcje i obligacje, większe aktywa, takie jak samochody, nieruchomości oraz wartość gotówkową ubezpieczenia na życie. Za aktywa można również uznać części kont emerytalnych. Zobowiązania obejmują wszelkie inne pożyczki, zastawy, alimenty / alimenty, karty kredytowe i inne zadłużenie odnawialne oraz długi w ratach.

Państwa posiadające majątek wspólnotowy mogą wymagać, aby zobowiązania posiadaczy praw majątkowych do wspólnoty były uwzględnione, nawet jeśli ich dochody / aktywa nie są uwzględniane we wniosku o pożyczkę

7. Szczegóły transakcji – obejmuje takie elementy, jak koszty zamknięcia, refinansowanie długów, ubezpieczenie kredytu hipotecznego, punkty do spłaty oprocentowania i inne punkty, które są zawarte w całkowitej kwocie pożyczki. Podana jest również całkowita kwota pożyczki.

8. Oświadczenia – jesteś pytany o konkretne sytuacje, takie jak czy jesteś obywatelem USA, czy miałeś w przeszłości zaległości i bankructwa oraz inne wyjaśnienia, które mogą mieć wpływ na stan Twojego kredytu.

9. Potwierdzenie – w przypadku podpisania, po przeczytaniu wszystkich warunków i zobowiązań. Zrozum, że nawet jeśli urzędnik ds. Pożyczki wypełni za Ciebie formularz 1003, nadal musisz go podpisać i jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie, czy wszystkie informacje w formularzu są zgodne z prawdą i dokładne. Przeczytaj wypełniony formularz i upewnij się, że wszystko rozumiesz, zanim go podpiszesz. Jeśli nie jesteś pewien, zapytaj. Będziesz musiał mieć dokumentację na poparcie swoich roszczeń na 1003, a bez tej dokumentacji jest mało prawdopodobne, że zostaniesz zatwierdzony do kredytu hipotecznego.

10. Rządowe informacje o śledzeniu – dobrowolne informacje, które rząd może wykorzystać do celów statystycznych, takie jak pochodzenie etniczne, rasa i płeć pożyczkobiorcy i współkredytobiorcy.

Formularz 1003 jest dostępny w wielu miejscach online; pobierz jeden, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji. Wypełnij uważnie ten ważny formularz – nie chcesz, aby zwykły błąd matematyczny lub pomyłka zmniejszył Twoje szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy