Jak działa ulga podatkowa na ubezpieczenie zdrowotne?

Jak działa ulga podatkowa na ubezpieczenie zdrowotne?
16.03.2021
Category: Konto Bankowe

Znajdź tanie oferty ubezpieczenia zdrowotnego w Twojej okolicy

Jeśli jesteś obecnie zapisany do planu ubezpieczenia zdrowotnego Obamacare, możesz kwalifikować się do ulg podatkowych na opiekę zdrowotną. Kredyty te obniżają koszt ubezpieczenia zdrowotnego, płacąc część składki lub zwracając zwrot podatku. Kredyty są dostępne, jeśli kwalifikujesz się na podstawie dochodu gospodarstwa domowego i wielkości rodziny. Liczba otrzymywanych kredytów może również ulec zmianie ze względu na istotne zdarzenia życiowe, dlatego zalecamy powiadomienie ubezpieczyciela o wszelkich takich zmianach. Jeśli jesteś właścicielem małej firmy zatrudniającej mniej niż 25 pracowników, możesz również kwalifikować się do dotacji rządowych, które pomagają opłacić ubezpieczenie zdrowotne pracowników.

 • Co to jest ulga podatkowa na ubezpieczenie zdrowotne?
 • Skąd mam wiedzieć, czy kwalifikuję się do ulgi podatkowej?
 • Jak mogę otrzymać ulgę podatkową od premii?

Co to jest ulga podatkowa na ubezpieczenie zdrowotne?

Ulga podatkowa na ubezpieczenie zdrowotne, zwana również ulgą podatkową na składki, obniża miesięczną płatność z tytułu ubezpieczenia albo poprzez zaliczki na rzecz ubezpieczyciela, albo poprzez zwrot podatku. Kredyt, wprowadzony na mocy ustawy o przystępnej opiece (ACA), ma na celu pomoc kwalifikującym się rodzinom lub osobom o niskich lub umiarkowanych dochodach do ubezpieczenia zdrowotnego. Ulgi podatkowe ze składek są dostępne tylko wtedy, gdy jesteś zarejestrowany w planie za pośrednictwem federalnego rynku ubezpieczeń lub planu stanowego rynku ubezpieczeń zdrowotnych – z wyłączeniem ubezpieczenia na poziomie katastrofy. Stany nie różnią się pod względem liczby ulg podatkowych, które oferują. Na przykład, w Nowym Jorku otrzymasz takie same ulgi podatkowe, co w Arizonie.

Skąd mam wiedzieć, czy kwalifikuję się do ulgi podatkowej?

Składając wniosek o ubezpieczenie zdrowotne, giełda federalna lub rynek stanowy obliczy kwalifikowalność i oszacuje liczbę otrzymanych ulg podatkowych. Ulgi podatkowe na opiekę zdrowotną są dostępne, jeśli dochód rodziny w gospodarstwie domowym spadnie między 133% a 400% federalnego poziomu ubóstwa (FPL). Jeśli Twój dochód jest niższy niż 133% FPL, będziesz uprawniony do przystąpienia do programu Medicaid swojego stanu, który jest formą taniego ubezpieczenia zdrowotnego. Większość stanów rozszerzyła teraz swoje uprawnienia do Medicaid do 138% FPL, co zmieni dolny próg ulg podatkowych na opiekę zdrowotną, jeśli twój stan przyjmie te przepisy.

Kwota w dolarach, jaką możesz otrzymać, zależy od dwóch czynników: wielkości rodziny i dochodu. Wraz ze wzrostem liczby członków rodziny, do których zgłaszasz się jako osoby pozostające na utrzymaniu, Twój dochód może również wzrosnąć, podczas gdy nadal będziesz uprawniony do kredytu. Na przykład, jeśli masz trzyosobową rodzinę, Twoje gospodarstwo domowe może zarobić do 85 320 USD i pozostać uprawnionym. Dla porównania, dochód twojego gospodarstwa domowego może wynosić tylko 67 640 $ lub mniej dla rodziny dwuosobowej.

W poniższej tabeli podajemy minimalne i maksymalne dopuszczalne dochody w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Ważne jest, aby pamiętać, że do ustalenia uprawnień i ubiegania się o ulgi podatkowe na opiekę zdrowotną w przyszłym roku wykorzystałbyś FPL z bieżącego roku. W 2020 roku można porównać dochody gospodarstwa domowego z danymi FPL z 2019 roku.

Wielkość gospodarstwa domowego / rodziny
Kwalifikujący się zakres dochodów
1 12 490 USD– 49 960 USD
2 16 910–67 640 USD
3 21 330 USD– 85 320 USD
4 25 750–103 000 USD
5 30 170–120 680 USD
6 34 590 USD– 138 360 USD
7 39 010 USD– 156 040 USD
8 43 340 USD– 173 720 USD

Jak mogę otrzymać ulgę podatkową na opiekę zdrowotną?

Ulgi podatkowe na opiekę zdrowotną można uzyskać na dwa sposoby:

 • Zaliczka na podatek od składek
 • Zwrot podatku

Te dwie metody kwalifikowałyby cię do tej samej liczby kredytów, ale różniłyby się terminem otrzymania dotacji i wymaganiami kwalifikacyjnymi. Możesz ubiegać się o zaliczkę na podatek od składek, składając wniosek o ubezpieczenie zdrowotne za pośrednictwem platformy handlowej. W przypadku zaliczek na podatek od składek rząd będzie co miesiąc przesyłać pieniądze bezpośrednio do kasy chorych. Ubezpieczyciel zaliczyłby następnie te pieniądze na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejszając kwotę, którą jesteś winien co miesiąc.

Z drugiej strony, jeśli nie przysługują Ci zaliczki na poczet składek, możliwy jest zwrot podatku. Składając podatki, odejmowałbyś pełną kwotę ulgi podatkowej od wszystkich należnych podatków. Ale w roku obowiązywania planu płaciłbyś więcej miesięcznie na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ byłbyś odpowiedzialny za swój udział w składce wraz z kwotą, która byłaby objęta ulgami podatkowymi. Dlatego też, jeśli spodziewasz się niskiego dochodu do dyspozycji, skorzystanie z zaliczki na podatek od składki może być korzystniejsze, jeśli się do tego kwalifikujesz.

Co się stanie, jeśli wielkość mojej rodziny lub dochód zmieni się w ciągu roku?

Wydarzenia zmieniające życie mogą wpłynąć na uprawnienia do ulgi podatkowej, zwiększając lub zmniejszając kwotę, o którą możesz się ubiegać. Zdarzenia, które mogą wpłynąć na ulgi podatkowe, mogą obejmować:

 • Wzrost lub spadek dochodu gospodarstwa domowego
 • Małżeństwo
 • Rozwód
 • Narodziny dziecka
 • Przyjęcie
 • Uzyskanie lub utrata ubezpieczenia zdrowotnego sponsorowanego przez rząd lub pracodawcy

Ponieważ rynek określa ulgę podatkową, ważne jest, aby natychmiast zgłaszać zmiany, aby można było zaktualizować uprawnienia do planu. A jeśli obecnie korzystasz z zaliczki na podatek od składek, szczególnie ważne jest jak najszybsze zgłaszanie wszelkich zmian życiowych na rynku.

Jeśli zaczekasz na zgłoszenie takich zmian, mogą wystąpić rozbieżności między kwotą zapłaconą a kwotą. W takim przypadku, jeśli wykorzystałeś więcej zaliczek na podatek od składek, niż jest to dozwolone, być może będziesz musiał zwrócić pieniądze podczas składania federalnego zeznania podatkowego. Z drugiej strony, jeśli wykorzystałeś mniej niż dozwolone, możesz otrzymać dodatkowy zwrot pieniędzy. Nazywa się to „uzgodnieniem” ulg podatkowych z tytułu składek z góry.

Ulga podatkowa z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego a ulga podatkowa premium

Ulgi podatkowe na ubezpieczenie zdrowotne (HCTC) również obniżają koszty ubezpieczenia zdrowotnego, ale nie są związane z ulgami podatkowymi od składek. HCTC to zwrotne ulgi podatkowe, które pokrywają 72,5% kwalifikowanych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych osób i rodzin. Pozostałą część składki zapłacisz sam.

Kwalifikowalność do HCTC różni się od wspomnianej powyżej ulgi podatkowej na opiekę zdrowotną, ponieważ ulga ta zależy od dochodu i wielkości rodziny. Jeśli zdecydujesz się ubiegać o HCTC, wypełnisz formularz 8885. Możesz kwalifikować się, jeśli:

 • W programie pomocy w dostosowaniu handlu z powodu utraty kwalifikującej się pracy.
 • Osoby w wieku od 55 do 64 lat i otrzymujące wypłaty z Korporacji Gwarancji Świadczeń Emerytalnych.

Jeśli otrzymasz HCTC, otrzymasz formularz 1099-H, który przedstawia Twoje wypłaty. Nie możesz ubiegać się jednocześnie o ulgę podatkową na ubezpieczenie zdrowotne i ulgę podatkową na składki za to samo ubezpieczenie zdrowotne w tych samych miesiącach.

Co to jest ulga podatkowa na opiekę zdrowotną dla małych firm?

Jeśli jesteś właścicielem małej firmy, możesz kwalifikować się do ulgi podatkowej, która zapewnia dopłatę do składek na ubezpieczenie zdrowotne, które płacisz za swoich pracowników. Zwykle właściciele małych firm nie muszą oferować ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli zatrudniają mniej niż 50 pełnoetatowych pracowników. Dlatego też ulga podatkowa na opiekę zdrowotną dla małych firm, która została utworzona w ramach ACA, zachęciła właścicieli małych firm do oferowania swoim pracownikom ubezpieczenia zdrowotnego. Ty i Twoja firma będziecie kwalifikować się do otrzymania kredytu, jeśli:

 • Zakupiono ubezpieczenie na rynku Small Business Health Options Program (SHOP).
 • Zatrudnij mniej niż 25 pracowników na pełny etat.
 • Płacisz średnie wynagrodzenie poniżej 50 000 USD rocznie.
 • Zapłać co najmniej połowę składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich pracowników.

Jeśli kwalifikujesz się, rząd przyzna ci dotację na pokrycie części składek pracowniczych. Wielkość Twojej firmy i liczba zatrudnionych pracowników będą określać wysokość kredytu, jaki możesz otrzymać. Na przykład, jeśli Twoja firma zatrudnia mniej niż 10 pełnoetatowych pracowników, możesz otrzymać maksymalny możliwy kredyt. Większa firma zatrudniająca 25 pracowników kwalifikowałaby się do niższej ulgi podatkowej.

Ulga podatkowa na opiekę zdrowotną dla osób pracujących na własny rachunek

Jeśli jesteś samozatrudniony, kwalifikowalność do ulgi podatkowej na ubezpieczenie zdrowotne opiera się na tych samych wytycznych FPL, które są przedstawione dla rodzin w powyższej tabeli. Ponieważ osoby samozatrudnione zazwyczaj kupują federalny plan ACA na rynku stanowym, kwalifikują się do otrzymania ulg podatkowych w trakcie roku obowiązywania planu.

Jednak określenie liczby ulg podatkowych, które powinieneś otrzymać, jest bardziej skomplikowane, jeśli jesteś samozatrudniony. Zasadniczo potrącenie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego osoby prowadzącej działalność na własny rachunek wpływa na skorygowany dochód brutto (AGI). Twój AGI ma wtedy bezpośredni wpływ na otrzymaną ulgę podatkową na składki, która ma również wpływ na kwalifikujące się odliczenie.

IRS wydał oświadczenia w celu rozwiązania tego problemu i zezwala na skróconą wersję obliczeń, jeśli sam rozliczasz podatki. Jednak uproszczone obliczenia zazwyczaj dają ulgę podatkową mniejszą niż kwota, do której się kwalifikujesz. Jeśli jesteś samozatrudniony, w celu uzyskania maksymalnej ulgi podatkowej zalecamy konsultację z doradcą podatkowym lub firmą zajmującą się przygotowywaniem podatków, która finanso korzysta z oprogramowania i komputerów w celu rozwiązania tego problemu.

Sterling Price jest analitykiem w ValuePenguin specjalizującym się w ubezpieczeniach zdrowotnych i na życie. Ukończył Syracuse University z tytułem licencjata w dziedzinie finansów i rachunkowości oraz posiada wcześniejsze doświadczenie jako licencjonowany przedstawiciel ds. Ubezpieczeń na życie.

Uwaga redakcyjna: treść tego artykułu oparta jest wyłącznie na opiniach i zaleceniach autora. Nie został sprawdzony, zlecony ani w inny sposób zatwierdzony przez żadnego z naszych partnerów sieciowych.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy