Child Tax Credit 2019-2020: Jak się zakwalifikować; Ile to kosztuje

Child Tax Credit 2019-2020: Jak się zakwalifikować; Ile to kosztuje
16.10.2020
Category: Ulga Podatkowa

Co musisz wiedzieć o uldze podatkowej na dziecko, zasiłku na opiekę na dziecko i osobę pozostającą na utrzymaniu oraz uldze podatkowej na zarobki.

Wiele lub wszystkie przedstawione tutaj produkty pochodzą od naszych partnerów, którzy nam wynagradzają. Może to mieć wpływ na to, o jakich produktach piszemy oraz gdzie i jak produkt pojawia się na stronie. Nie ma to jednak wpływu na nasze oceny. Nasze opinie są naszymi własnymi.

Child Tax Credit to ulga podatkowa o wartości do 2000 USD na kwalifikujące się dziecko i 500 USD na kwalifikujące się dziecko na utrzymaniu. Jest to jedna z trzech federalnych ulg podatkowych skierowanych do dzieci, które należą do najskuteczniejszych sposobów obniżenia podatku.

Ulga podatkowa na dzieci

Co to jest i ile możesz dostać

Ulga podatkowa na dzieci oferuje do 2000 USD na kwalifikujące się dziecko pozostające na utrzymaniu do 16 roku życia na koniec roku kalendarzowego.

Istnieje bezzwrotny kredyt w wysokości 500 $ dla kwalifikujących się osób na utrzymaniu innych niż dzieci.

Jest to ulga podatkowa, co oznacza, że ​​zmniejsza ona Twój rachunek podatkowy w przeliczeniu na dolara. Do 1400 $ ulgi podatkowej na dziecko podlega zwrotowi; to znaczy, może obniżyć Twój podatek do zera i możesz być w stanie uzyskać zwrot wszystkiego, co pozostało.

Jak kwalifikować się do ulgi podatkowej na dziecko

Możesz w pełni skorzystać z kredytu tylko wtedy, gdy Twój zmodyfikowany skorygowany dochód brutto jest poniżej:

400 000 $ za wspólne zgłoszenie małżeństwa

200 000 dolarów dla wszystkich innych.

Niektóre z innych wymogów kwalifikacyjnych związanych z dzieckiem do ulgi podatkowej na dzieci obejmują:

W ciągu ostatniego roku musieliście zapewnić przynajmniej połowę alimentów na dziecko, a dziecko musiało mieszkać z Państwem przez przynajmniej pół roku (są pewne wyjątki od tej reguły; IRS ma szczegóły tutaj).

Dziecko nie może złożyć wspólnego zeznania (lub złożyć go tylko w celu uzyskania zwrotu).

Dziecko musi mieć ukończone 16 lat do końca roku kalendarzowego.

Większość programów podatkowych przeprowadzi Cię przez ten proces i obliczy kredyty za Ciebie.

Ulga podatkowa na dzieci i osoby pozostające na utrzymaniu

Co to jest i ile możesz dostać

Kredyt na opiekę nad dzieckiem i osobami na utrzymaniu może przynieść Ci od 20% do 35% z kwoty do 3000 USD na opiekę nad dzieckiem i podobne koszty dla dziecka poniżej 13 roku życia, niepełnosprawnego małżonka lub rodzica lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu, abyś mógł pracować (i do 6000 USD z wydatki na dwie lub więcej osób na utrzymaniu).

Odsetek dopuszczalnych wydatków zmniejsza się dla osób o wyższych dochodach – a zatem wartość kredytu również spada – ale nigdy nie znika całkowicie.

Ten kredyt nie podlega zwrotowi, co oznacza, że ​​może zmniejszyć Twój rachunek podatkowy do zera, ale nie otrzymasz zwrotu za wszystko, co zostało z kredytu.

Niektóre stany oferują również własne wersje tego kredytu na opiekę nad dziećmi i opiekę na utrzymaniu. Często stanowią one po prostu procent kredytu federalnego, ale Twój stan może zwiększyć kwalifikowalność, dostosować progi dochodów lub zapewnić inne zachęty.

Jak kwalifikować się do ulgi podatkowej na dzieci i osoby pozostające na utrzymaniu

Dziecko pozostające na utrzymaniu musi mieć co najmniej 12 lat w momencie sprawowania opieki nad dzieckiem.

Małżonkowie i inne osoby pozostające na utrzymaniu nie mają wymogu wieku, ale przepisy IRS mówią, że musieli być fizycznie lub psychicznie niezdolni do samoopieki i musieli mieszkać z tobą przez ponad pół roku.

Jeśli jesteś w związku małżeńskim, musisz złożyć wniosek wspólnie.

Musisz mieć dochód – pieniądze, które zarabiasz na pracy. Dochody z inwestycji lub dywidend się nie liczą.

Musisz podać imię i nazwisko opiekuna, adres i numer identyfikacji podatkowej – numer ubezpieczenia społecznego lub numer identyfikacyjny pracodawcy.

Nie możesz ubiegać się o kredyt za płatności na rzecz świadczeniodawców, którzy:

Rodzic dziecka pozostającego na utrzymaniu

Osoba pozostająca na utrzymaniu wymieniona w zeznaniu podatkowym

Twoje dziecko w wieku 18 lat lub młodsze, nawet jeśli nie jest wymienione jako pozostające na utrzymaniu Twojego powrotu

Należy pamiętać, że kwalifikujące się wydatki mogą wykraczać poza opiekę fizyczną i obejmować wydatki domowe, takie jak opłacenie komuś pomocy przy gotowaniu i sprzątaniu.

Ulga podatkowa na podatek dochodowy

Co to jest i ile możesz dostać

Ulga podatkowa na zarobki została stworzona specjalnie z myślą o ludziach pracujących o niskich dochodach.

Tabela przedstawia zarówno maksymalne kredyty, jak i maksymalny dochód dozwolony przed utratą świadczenia.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy